Bilgi Güvenliği

 

Yıldızlar GRUP faaliyetlerinde; TS EN ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standardına uygun olarak, risk yönetimini güvence altına almayı, bilgi güvenliği yönetimi süreç performansını ölçmeyi ve bilgi güvenliği ile ilgili konularda üçüncü taraflarla olan ilişkileri bu kapsamda düzenlemeyi ana teması olarak belirlemiştir.

 

Bu doğrultuda BGYS Politikamız;

 

İçeriden veya dışarıdan, bilerek ya da bilmeyerek meydana gelebilecek her türlü tehdide karşı Yıldızlar Enerji Elektrik Üretim A.Ş.' nin bilgi varlıklarını korumak,  bilgiye erişebilirliği iş prosesleriyle gerektiği şekilde sağlamak, yasal mevzuat gereksinimlerini karşılamak,

 

Yürütülen tüm faaliyetlerde Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin üç temel öğesi olan erişebilirlik, bütünlük ve gizliliğin sürekliliğini sağlamak. 

 

Sadece elektronik ortam da tutulan verilerin değil; yazılı, basılı, sözlü ve benzeri ortam da bulunan tüm verilerin güvenliğini sağlamak. 

 

Tüm çalışanların sürekli eğitimler ile Bilgi Güvenliği konusunda farkındalığını sağlamak.

 

Gerçekte var olan veya şüphe uyandıran tüm Bilgi Güvenliği açıklarının dikkate alınmasını sağlamak.

 

İş sürekliliğini sağlayarak devamlılığını test etmek.

 

Bilgi Güvenliği konusunda sürekli değerlendirmeler ile risklerin tespiti ve kontrol edilebilirliğini sağlamak

 

Sözleşmelerden doğabilecek her türlü anlaşmazlık ve çıkar çatışmasını engellemek.

 

Bilgiye erişebilirlik ve bilgi sistemleri için iş gereksinimlerini karşılamaktır.

 

Mahatma Gandi Cad. No: 47 Tel :+90 312 405 60 80 Faks : +90 312 436 38 02
  • ANA SAYFA
  • SİTE HARİTASI
  • İLETİŞİM