KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP) SİSTEMİ

Şirketimiz birimlerin birbirinden ayrı yazılımlarla yürüttüğü işlemleri tek bir yazılım üzerinde toplayarak bütünleştirmek ve iş akışlarının kopmasına engel olarak doğru, tutarlı ve kontrollü şekilde işlemlerin yürütülmesini sağlamak, tek bir yazılım üzerinden tüm süreçlerine ilişkin analizleri görebilmek için IFS yazılımını şirkete adapte etmiştir.

Şirketimizin,
Proje Planlama ve Yönetimi (Primavera ile entegre)
Satın Alma ve Sözleşme
Hakediş
Bütçe Planlama ve Yönetim
Finans ve Banka
Muhasebe
İnsan Kaynakları
Personel-Bordro
İdari İşler (İzin, avans, seyahat vb.)
Şantiye/İşletme Yönetimi_Depo
Şantiye/İşletme Yönetimi_Kasa-Muhasebe
Şantiye/İşletme Yönetimi_Personel-İdari İşler-Puantaj
Şantiye/İşletme Yönetimi_Makina Ekipman Yönetimi 
 
IFS yazılımı üzerinden yapılmaktadır. İlgili süreçlere ait operasyonel işlemlerin tamamı bu programa işlenmekte ve yönetsel raporlar alınmaktadır.
 
Yazılım ile kurumsal yönetimin süreç yaklaşımı birebir uygulanarak, birçok birim tarafından yürütülen ve birbirini etkileyen işlemlerin doğruluğu ve tutarlılığı kontrol altında tutulmaktadır. Tüm merkez birimleri, şantiyeleri ve işletmeleri entegre eden bu yazılım ile, kurumun tüm kaynakları bütünleşik olarak yönetilebilmektedir. Çalışanlar operasyonel işlemlerini (kayıt, kontrol, veri arama, vb.) daha hızlı yapıp, işlem kontrolü, veri aramada, hızlı rapor alabilme avantajını kullanırken, yönetici ve üst yöneticiler şirketin tüm noktalarını entegre eden yönetsel raporları anlık olarak alabilmektedir. Program ile günlük işlemler kayıt altına alınmakta, verilere hızlı erişim sağlanmakta, her an güncel alt raporlar ve yönetsel raporlar alınmaktadır. 
Mahatma Gandi Cad. No: 47 Tel :+90 312 405 60 80 Faks : +90 312 436 38 02
  • ANA SAYFA
  • SİTE HARİTASI
  • İLETİŞİM