KALİTE
KALİTE POLİTİKAMIZ
 
Yıldızlar Grup;
 • Şirket itibar ve saygınlığını korumak ve yükseltmek için, kalite anlayışından ödün vermeden, işlerini doğru ve zamanında yaparak, işveren ve müşterilerinin gereksinim ve beklentilerini karşılar, müşteri memnuniyetini sağlar.
 • Nitelikli insanları firmaya kazandırır ve sürekliliğini sağlar, doğru elemanlarla doğru işler yapar, elemana göre iş değil, işe göre çalışan istihdam eder.
 • Şirket içi ve dışı eğitim vb. gelişim faaliyetleri ile çalışanların eğitim ve sürekli gelişimini sağlar. Şirket kalite düzeyinin, çevre koruma ve İş Sağlığı ve Güvenliği bilincinin her düzeyde oluşması için çalışanlarını eğitir ve sürekliliğini temin eder.
 • Kaliteli hizmet ve üretimde, ekip ruhuna özel önem verir ve tüm şirket çalışanlarında sorumlulukların paylaşılmasını sağlar. Çalışanların iş ile ilgili fikirlerini, tekniklerini, yaratıcılıklarını, titizlikle seçilmiş olan tedarikçilerine aktarır, tüm çalışanların katılımı ve yaratıcılığı teşvik eder.
 • Kalite anlayışından ödün vermeksizin verimliliği ve etkinliği artırarak ürün ve hizmetlerin sağlanmasında ekonomik yol izler.
 • Kalitenin sürekli olarak yükseltilmesi amacıyla bilimsel ve teknolojik gelişmeleri ve yenilikleri izler ve hayata geçirir.
 • Tüm çalışanların katılımıyla iş süreçlerinde iyileştirmenin, geliştirmenin ve kalıcılığın sağlanması için şirket ruhunu yaratır. Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerinin sürekli iyileştirilmesini sağlar.
 • Yürürlükteki Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatlarına ve diğer şartlara uygun hareket eder.
 • Faaliyetlerinden kaynaklanan çevresel ve İş Sağlığı ve Güvenliği risklerinin neden olabileceği zararları ortadan kaldırmak, bunun mümkün olmadığı durumlarda en aza indirmek için çevresel ve İSG risk analizini yapar.
 • Tüm faaliyetlerinde doğal kaynak kullanımının azaltılması, doğal hayatın korunması, iş kazaları ve meslek hastalıklarının azaltılması için çalışmalar yapar, çevreyi ve doğal hayatı korur, sosyal sorumluluk bilincini taşır.
BELGELER
 
Mahatma Gandi Cad. No: 47 Tel :+90 312 405 60 80 Faks : +90 312 436 38 02
 • ANA SAYFA
 • SİTE HARİTASI
 • İLETİŞİM