DEĞİŞİMİ YÖNETMEK
Market koşullarının, giderek artan küresel rekabet tarafından belirlendiği günümüz iş dünyasında, sürekli gelişmek üzere değişebilmek, hep bir adım önde olabilmek için en önemli kilit faktördür. Proje bazlı iş doğası gereği organizasyonun farklı coğrafyalara dağıldığı, farklı disiplinlerin yüz yüze değil de modern iletişim kanallarıyla sanal ekipler halinde takım çalışmalarını yürüttüğü inşaat sektöründe ise bu değişimi başarıyla yönetmek ve şirket organizasyonunun her sürecinde etkili bir şekilde uygulayabilmek ancak sürekli, sistematik ve disiplinli bir profesyonel yaklaşımla mümkündür.
 
Gelişmek üzere değişimi sadece bir ihtiyaç ve değişen şartlara bir tepki değil kurumsal bir kültür ve strateji olarak yönetim felsefesinin temeline oturtan Yıldızlar Grup, ‘değişimi’ farklı coğrafya ve farklı disiplinlerdeki ekiplerinin ve organizasyon yapısının her seviyesinden personelin katılımıyla sürekli ve dinamik bir şekilde yönetmektedir.
 
Değişimi yönetmek ve etkili bir şekilde uygulamak; 
 
“neyi”
“neden”
“nasıl” 
 
sorularına yanıt arayarak, eksiklikleri fırsatlara dönüştürmek için çıkılan uzun bir yolculuk ve – her ne kadar planlı ve sistematik olursa olsun – değişimin doğasında olan belirsizliğe karşı zorlu bir mücadeledir. Grubumuz; modern iş yönetim sistemlerinin, bilgi teknolojisi yeteneklerinin ve iletişim tekniklerinin pratik yönetim uygulamaları ile sürekli gözden geçirilerek güncellendiği bu kesintisiz yolculuğuna, bu amaç için bir araya getirilmiş uzman bir ekip ile profesyonel danışmanların gözetiminde devam etmektedir.
 
Yıldızlar Grup, değişiminin dinamiğinde insan faktörüne ve iletişime dayanmaktadır. Değişim yeni çalışma koşul ve kurallarına adaptasyon gerektirdiğinden, yalnızca insanların nasıl davrandıklarına değil ne düşündüklerine de bağlıdır. Yeniliklerin organizasyon yapısı içerisine etkili ve verimli bir şekilde adapte edilebilmesi, personelimizin bu yeniliklere sahip çıkmasıyla başarılmaktadır. Bireylerin ilgisini “kabullenmeden” “sahipliğe” yükseltmek ise ancak sürece her seviyede katılımla mümkündür.
 
Bunun bilincinde olarak grubumuz;
değişime olan ihtiyacı ve getireceği fırsatları en alt düzeye kadar personeliyle paylaşmakta 
sürekli iletişim ile personelinin görüşlerini değerlendirerek, kaygılarını gidermekte ve sürece katılımlarını sağlamakta
ve değişimi herkes tarafından anlaşılıp sahiplik duygusu yaratılmasının ardından uzman ekibinin liderliğinde planlı ve sistematik bir şekilde uygulamaya koymaktadır. 
 
Değişim kültürümüzün bir diğer dinamiği bu işe adanmış bir ekip ile sağlanan güçlü liderliktir. Bu liderlik sayesinde Yıldızlar grup’un geleceği için stratejik bir vizyon yaratılırken, organizasyonumuzun farklı birimlerinin değişen amaçları, kolektif Grup hedeflerine entegre edilmekte ve birimlerimizin bu hedefler doğrultusunda motivasyonu ve katılımı sağlanmaktadır. 
 
Mahatma Gandi Cad. No: 47 Tel :+90 312 405 60 80 Faks : +90 312 436 38 02
  • ANA SAYFA
  • SİTE HARİTASI
  • İLETİŞİM