Projelerimiz > Tamamlanan Projelerimiz
  Sağlık Yapıları
 • KONYA NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ İNŞAATI
 • VAN 300 YATAKLI KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ İLE 200 YATAKLI KARDİYOVASKÜLER CERRAHİ HASTANESİ İNŞAATI
 • AĞRI 50 YATAKLI ASKERİ HASTANESİ VE 12.MKNZ.P.TUG.K.LIĞI İSKAN İHTİYAÇLARI İNŞAATI
 • GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ İNŞAATI
 • SARAY BOSNA JEZERO HASTANESİ, PEDİATRİ KLİNİĞİ ONARIM VE YENİDEN İNŞAATI
 • Üst Yapı
 • ANKARA BAŞKENT EMLAK KONUTLARI 2.ETAP KONUT VE TİCARET İNŞAATLARI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEME İŞİ
 • KAHRAMANMARAŞ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI İNŞAATI İŞİ
 • ISPARTA KARA HAVACILIK OKULU TESİSLERİ İNŞAATI
 • MALATYA PÜTÜRGE 208 ADET KONUT İNŞAATI İŞİ
 • BURDUR MERKEZ ZIRHLI BİRLİKLER OKUL VE EĞİTİM TÜMEN KOMUTANLIĞI BİNBAŞI MARUF KIŞLASI YERLEŞKESİ PROJESİ
 • BURSA MEVLANA MAHALLESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ
 • KÜTAHYA PARMAKÖREN KONUT YAPIMI PROJESİ
 • KÜTAHYA BELEDİYESİ YENİ HİZMET BİNASI YAPIM PROJESİ
 • TOKİ-UŞAK MERKEZ KENTSEL YENİLEME PROJESİ
 • ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞKESİ REKTÖRLÜK BİNASI, MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTSİ 1.ETAP BİNALARI, MERKEZ KAFETERYA BİNASI VE YERLEŞKE ALTYAPISI İNŞAATI
 • ANKARA İLİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU HİZMET BİNASI İNŞAATI
 • ANKARA BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
 • VAN ADLİYE SARAYI İNŞAATI
 • ÇORUM ADALET SARAYI İNŞAATI
 • MİDYAT LİSESİ / KIZILTEPE İLK ÖĞRETİM OKULU
 • MARDİN, DİYARBAKIR, BATMAN İLLERİNDE 8 DERSLİK ÜÇ ADET İLKÖĞRETİM OKULU İNŞAATI
 • VAN, IĞDIR, AĞRI İLLERİNDE 8 DERSLİK ÜÇ ADET İLKÖĞRETİM OKULU İNŞAATI
 • GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ / TOKAT REKTÖRLÜK BİNASI, MERKEZ KÜTÜPHANE, TOKAT MESLEK YÜKSEK OKULU, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, TURHAL MESLEK YÜKSEK OKULU, KONFERANS SALONU
 • GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ / TOKAT EĞİTİM FAKÜLTESİ İNŞAATI
 • 1000 KİŞİ KAPASİTELİ ÖĞRENCİ YURDU İNŞAATI - TOKAT
 • 1000 KİŞİ KAPASİTELİ ÖĞRENCİ YURDU İNŞAATI - ÇORUM
 • 1000 KİŞİ KAPASİTELİ ÖĞRENCİ YURDU İNŞAATI - DÜZCE
 • 1000 KİŞİ KAPASİTELİ ÖĞRENCİ YURDU İNŞAATI - DAVUTPAŞA/İSTANBUL
 • 300 KİŞİ KAPASİTELİ PREFABRİK ÖĞRENCİ YURDU İNŞAATI - BİNGÖL
 • GÜNEY DENİZ SAHA KOMUTANLIĞI, DALAMAN DENİZ & HAVA HAREKET ÜSSÜ KURULMASI İNŞAATI
 • TOKİ NİKSAR 240 ADET KONUT İLE ADAİÇİ VE GENEL ALT YAPI İLE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İNŞAATI
 • TOKAT 3. ETAP 480 KONUT İLE ADAİÇİ ALT YAPI, GENEL ALT YAPI VE ÇEVRE DÜZENLEME İNŞAATI
 • Enerji Yapıları
 • YELEN-GÜLPINAR RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ
 • GÖKBEL I-II HİDROELEKTRİK SANTRALİ (18,6 MW)
 • KULP-IV HİDROELEKTRİK SANTRALİ (13 MW)
 • KULP- I HİDROELEKTRİK SANTRALİ (23 MW)
 • Spor Kompleksleri
 • DİYARBAKIR 33000 SEYİRCİ KAPASİTELİ STADYUM İNŞAATI
 • MERSİN 1000 SEYİRCİLİ OLİMPİK YÜZME HAVUZU İŞİ
 • MERSİN 7500 SEYİRCİLİ SPOR SALONU YAPIM İŞİ
 • MERSİN ANTRENMAN SALONU İNŞAATI
 • Diğer
 • ANKARA-NİĞDE KARAYOLU OTOYOL İNŞAATI ÜST YAPI İŞLERİ
 • CEYLANPINAR SIĞIRCILIK TESİSİ VE BİYOGAZ TESİSİ YAPIM İŞİ
 • GÖZLÜ SIĞIRCILIK TESİSİ VE BİYOGAZ TESİSİ YAPIM İŞİ
 • ALTINOVA (BALIKESİR) KANALİZASYON ŞEBEKESİ İNŞAATI
 • KANGAL TERMİK SANTRALİ PAKET TİP KÖMÜR ALMA SİSTEMİNİN MALZEMELERİNİN, SATIN ALINMASI, MONTAJI VE ÇALIŞIR VAZİYETTE TESLİMİ İŞİ
Mahatma Gandi Cad. No: 47 Tel :+90 312 405 60 80 Faks : +90 312 436 38 02
 • ANA SAYFA
 • SİTE HARİTASI
 • İLETİŞİM